RÉGI SZUHOGYI LOCSOLÓVERSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gyászol a Golgota, sötét az ég alja,
Az ártatlan Jézus megfeszítve, halva,
De harmadnapon megnyílt a sír szája,
Kilépett belőle az Életnek Királya.
Ezzel megmutatá, hogy lesz feltámadás,
Lesz a síron túl is örök boldogulás.

2.

Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát,
Szép szívvel és szájjal dicsérjük az Atyát.
Az Atya Istennek imádandó fiát,
Hogy el hagyta érni húsvét másodnapját!

Hogy minek jöttem én azt is megmondom,
Öntözködni jöttem, ápertén kimondom.
Engemet Öntöző Ápolónak hívnak,
Vizemből a lányok friss illatot szívnak.

Adja hát ki lányát, kérem szeretettel,
Hagy öntsem meg haját egy kis szagosvízzel!

3.

Örvendjetek immár, itt a szép Kikelet!
Tova űzte már a zordon, fagyos telet,
És hozott magával napsugárt, virágot,
Egy szép ünnepet, mely mindörökre áldott.

Ez az ünnep oszlat bút, gyászt és bánatot,
Mert az Úr sírjából immár feltámadott.
Ne féljen hát senki, bár e rideg halál
Pályájának végén mindannyiunkra vár.

 

Halljátok immár e húsvéti szózatot:
Az Úr a sírjából íme feltámadott.
Szokás van ilyenkor – locsolkodás módja,
S gazduram kertjében kinyílt egy szép rózsa,
Hogy ne hervadozzon és hogy szépen nőjön,
Tessék megengedni, s én őt megöntözöm.

4.

Gyászt öltött magára az egész természet,
Midőn Üdvözítőnk keresztfán szenvedett.
Hű tanítványai zokogva siratták,
Mint a jó gyerek a saját édesapját.

De, hogy három napra hasadt fel a hajnal,
Örvendező hírt hoz a Mennybéli Angyal:
Holtak közt az élőt mindek keresitek?
Feltámadott Jézus, él az örökélet.

És bízzunk Istenben, Mennyei Atyánkban,
Hoz még szebb húsvétot szeretett hazánkra!

Szokás lett ilyenkor ország-világ szerte,
Ha van, szép virágot locsolni a kertben.
Gazduram kertjében kinyílt egy szép rózsa,
Meglocsolnám, ha kifogása nem volna.

5.

Én kis kertész legény vagyok,
Öntözködni járogatok.
Azt álmodtam az éjszaka,
Itt is van egy szép rózsafa.

Megkérem az édesapját,
Még jobban az édesanyját:
Hagyja megöntözni
Kökényszemű lányát!