2016 október 28-án került sor az Első világháborús emlékmű helyreállításának alkalmából rendezett ünnepségre. Rendezvényünk a római katolikus templomban kezdődött, ahol gyászszertartás volt a hősi halált halt katonákért.

A helyreállított emlékműnél ünnepi műsorunk a Himnusz éneklésével vette kezdetét.

Varga Attila tanár úr adta elő Somogyváry Gyula: A boldog szunnyadókhoz című versét. A református kórus és a római katolikus egyházközség tagjai megható énekükkel tették emelkedetté településünk hősi halált halt katonáinak ez alkalmat.

Ríz Gábor országgyűlési képviselő úr ünnepi beszédében méltatta a hősök áldozatos életét, majd Szuhogy község polgármestere fejezte ki köszönetét a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézetének a pályázati lehetőségért, a támogatásért.  Megköszönte mindazok közreműködését, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a településünkön egy olyan történelmi emlékmű helyreállítása valósulhatott meg, amely méltó körülményeket teremt az első világháborúban elesett hősök emlékének.

Településünk hősi halált halt katonáinak emlékművénél Ríz Gábor országgyűlési képviselő, Dr. Hudák Zita Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatalának hivatalvezetője, Hermánné Dienes Piroska polgármester, Kenézné Fóris Hilda aljegyzőasszony helyeztek el koszorút.

Községünk lakosai közül nagyon sokan elhozták az emlékezés, a kegyelet virágait.

Emlékezetes ünnepi gondolatok után a vers szavaival hagytuk ott kedves hőseinket.

„Aludjatok hát Isten katonái,
aludjatok csak boldog pihenők,
ringassanak szelíden, mint az álom,
idegen földek, távoli temetők.”